Privacy & cookies

Privacy & cookies

Laatste update op 25 mei 2018

Vorige versie: 5 oktober 2016

INLEIDING

Align Technology, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen (“Align”, "we", "wij", "ons" en "onze") zetten ons in voor de bescherming van uw informatie (in deze privacyverklaring verwijst “informatie” naar de persoonlijke identificatie-informatie, die als persoonlijke gegevens wordt beschouwd en die via onze websites over u wordt opgegeven door u of door ons verzameld).

Align ontwerpt, vervaardigt en verkoopt het Invisalign® systeem en iTero® intra-orale scanners en OrthoCAD services en de app en website My Invisalign, waarmee de gebruikers, terwijl zij een Invisalign-behandeling ondergaan, hun vorderingen kunnen volgen en delen door het uploaden van afbeeldingen, het delen van verhalen, het aanmaken van geheugensteuntjes voor afspraken en het ontvangen van berichten (de "App"). Hieronder maken we bekend hoe we de informatie die we op onze websites en in onze App (de "sites") verzamelen, gebruiken en delen.

Over het algemeen kunt u onze sites bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of persoonlijke gegevens over uzelf op te geven. Er zijn echter momenten dat we u mogelijk om informatie vragen, over uzelf of iemand die u kent, zoals naam, e-mailadres en/of huisadres. Het is onze bedoeling om het u te laten weten voordat we online zulke persoonlijke gegevens van u verzamelen en om waar dat vereist is, uw toestemming te vragen om deze informatie te verwerken.

Wanneer u onze website gebruikt, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens conform deze privacyverklaring te verzamelen, gebruiken, bekendmaken, verzenden en te verwerken.

Informatie die we bij u verzamelen
Wat doen we met de informatie die we verzamelen?
Met wie delen we uw informatie?
Hoe lang bewaren we uw informatie?
Cookies en Reclame Privacy van kinderen
Links naar andere websites
Marketing en Geen contact
Sociale media Internationale gegevensoverdracht
Beveiliging
Uw rechten
Updates
Contact

Informatie die we bij u verzamelen

We verzamelen de volgende soorten persoonlijke gegevens en sensitieve informatie over klanten, patiënten (voormalig, potentieel en huidig), ouders/voogden van patiënten, artsen, en websitebezoekers wanneer u zich registreert als lid van onze sites of via online formulieren of wanneer u de App downloadt en gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op het ontvangen van nieuwtjes of om een Smile Assessment te ondergaan:

 • Contactinformatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Informatie om ons te helpen bij uw behandeling, zoals leeftijd, geslacht en gezondheidsinformatie in verband met uw gebit, inclusief afbeeldingen van uw gebit en gezicht. We informeren u over dergelijke doelstellingen op het moment dat we vragen of we persoonlijke gegevens of sensitieve informatie van u mogen verzamelen en verzamelen uitsluitend de informatie die strikt noodzakelijk is voor die doelstellingen.

Wanneer we via onze website gezondheidsinformatie of andere soorten sensitieve gegevens verzamelen, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming.

We verzamelen ook informatie over uw gebruik van onze website zoals beschreven in het gedeelte "Cookies en Reclame" hieronder.

Af en toe besluit u mogelijk om ons persoonlijke gegevens van anderen te geven zodat we bijvoorbeeld contact met hen kunnen opnemen met informatie over ons. U mag hun persoonlijke informatie alleen met ons delen als u hun toestemming en permissie daarvoor hebt.

Wat doen we met de informatie die we verzamelen?

De persoonlijke gegevens die we verzamelen uit uw gebruik van onze website of die u ons gegeven hebt, kan voor het volgende worden gebruikt:

 • voor het opzetten en overigens beheren van uw lidmaatschapsaccount op onze website.
 • om het u mogelijk te maken om producten en diensten te gebruiken, kopen, reserveren en/of downloaden zoals de aankoop van reinigingsbenodigdheden.
 • om u informatie te geven over onze producten, diensten, nieuwtjes en evenementen.
 • om details te verschaffen over artsen en hun praktijk en contactaanvragen naar hen te sturen.
 • om u uit te nodigen voor deelname aan onze enquêtes of lid te worden van een fanclub (indien van toepassing).
 • voor het verzamelen van demografische informatie over gebruikerstrends, zoals leeftijd, geslacht en algemene inkomstenniveaus.
 • om gecertificeerde artsen informatie te verschaffen over werkelijke of mogelijk toekomstige patiënten.
 • voor het analyseren van het gebruik van onze diensten en producten, het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten, en het aanpassen van onze producten, diensten en overige informatie die we beschikbaar stellen.
 • voor het gebruiken van content die in de App geüpload is om via sociale media te delen en het maken van kopieën van uw content voor reclame voor Invisalign op internet, op de televisie, in publicaties of in andere media. We vermelden nooit uw naam in promotiemateriaal dat we maken, maar u moet beseffen dat anderen u mogelijk wel van uw foto herkennen.

Onze juridische grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie is afhankelijk van de persoonlijke informatie in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Wanneer we een contract met u zijn aangegaan, bijvoorbeeld voor levering van onze Invisalign goederen en diensten, verwerken we uw informatie voor het uitvoeren van dat contract. In andere omstandigheden kunnen we uw informatie verwerken voor de legitieme zakelijke belangen van Align zoals marketing of verbetering van onze producten en diensten, tenzij uw rechten voorrang hebben boven deze belangen. We maken u op het moment van verzamelen duidelijk wat onze legitieme belangen zijn.

We gebruiken een sterke combinatie van gegevensbronnen (online, bestellingen, klanten enz.) om een volledig beeld te krijgen van onze producten en marketingactiviteiten. Deze gegevens zijn uitsluitend voor onze activiteiten en we delen uw informatie uitsluitend met andere bedrijven als zij deze moeten gebruiken voor hun werk met ons, en voor geen enkel ander doel.

Als we u vragen om persoonlijke informatie om te voldoen aan wettige vereisten of voor het uitvoeren van een contract met u, maken we dit op dat moment meteen duidelijk en informeren we u of het verschaffen van uw persoonlijke informatie wel of niet verplicht is (evenals de mogelijke consequenties als u uw persoonlijke informatie niet geeft).

Met wie delen we uw persoonlijke informatie?

We werken samen met andere bedrijven die ons helpen bij onze marketing, communicatie, opslag en verkoopactiviteiten, en kunnen voor deze doelstellingen informatie over u delen. Deze partners mogen uw informatie voor geen enkel ander doel gebruiken dan hun zaken met Align. Een lijst met onze huidige serviceproviders kunt u aanvragen door contact op te nemen met privacy@aligntech.com.

We kunnen uw informatie ook delen met andere Align-bedrijven voor het uitvoeren van de doelstellingen beschreven in "Wat gaan we doen met de verzamelde informatie?" U kunt een volledige lijst met de bedrijven uit onze groep aanvragen door contact op te nemen met privacy@aligntech.com.

Bovendien mag alle informatie die we verzamelen, inclusief persoonlijke informatie, aan derden (en hun agenten en adviseurs) bekendgemaakt worden als onderdeel van een werkelijke of potentiële fusie, aankoop, schuldfinanciering, verkoop van bedrijfseigendommen, of soortgelijke transacties, evenals in geval van insolvabiliteit, faillissement of curatele waarbij persoonlijke informatie als een van onze bedrijfsactiva aan derden zou kunnen worden overgedragen.

Mogelijk maken we persoonlijke informatie over u ook bekend aan een handelingsbevoegde instantie voor wetshandhaving, regelgevende overheidsinstantie, rechtbank of andere derden als we ervan overtuigd zijn dat dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk ter bescherming van onze eigendommen of andere wettelijke rechten (inclusief, maar niet beperkt tot handhaving van onze overeenkomsten of de rechten van anderen).

Mogelijk delen we uw informatie ook als u ons daarvoor toestemming geeft.

Hoe lang bewaren we uw informatie?

We bewaren persoonlijke informatie wanneer we een doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hiervoor hebben (zoals levering aan u van Invisalign goederen en diensten, of om te voldoen aan geldende juridische, fiscale of administratieve vereisten).

Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze hetzij verwijderen of anoniem maken of, als dit niet mogelijk is (onder andere omdat uw persoonlijke informatie voor back-up in archieven is opgeslagen), dan is onze opslag van uw persoonlijke informatie beveiligd en isoleren wij deze van elke verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

Cookies en reclame

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we automatisch bepaalde informatie uit uw toestel verzamelen. In sommige landen, inclusief de Europese Economische Ruimte, wordt deze informatie mogelijk als persoonsgegevens beschouwd onder de geldende wetten op de gegevensbescherming.

Specifiek kan de informatie die we automatisch verzamelen bestaan uit informatie zoals uw IP-adres, toesteltype, unieke identificatienummers van uw toestel, browser-type, brede geografische locatie (bijv. land of locatie op stadsniveau) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over de wisselwerking tussen uw toestel en onze website, inclusief de geopende pagina's en de links waarop u hebt geklikt.

Door het verzamelen van deze informatie krijgen wij meer inzicht in de bezoekers van onze website, waar zij vandaan komen en welke content op onze website interessant voor hen is. We gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoelstellingen en ter verbetering van de kwaliteit en de relevantie van onze website voor onze bezoekers.

Een deel van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke tracking technologie. Zie Cookies en reclame voor verdere informatie.

Privacy van kinderen

Bij Align hebben we niet de intentie om informatie te verzamelen van kinderen onder de leeftijd van dertien (13) jaar, tenzij de informatie wordt verzameld bij een vader, moeder of voogd. Hoewel we niet kunnen verhinderen dat een kind onze sites bezoekt, verzamelen we geen persoonlijke informatie zonder duidelijk te maken dat de persoon die de informatie geeft, minstens 13 jaar moet zijn. Als u zich afvraagt of onze website informatie bij kinderen verzamelt, neem dan contact met ons op via privacy@aligntech.com.

Merk op dat de bovengenoemde leeftijdsgrens kan verschillen afhankelijk van de geldende wettelijke vereisten in uw land. Als dit het geval is, geven we dat aan op het moment van verzameling.

Links naar andere websites

Onze sites kunnen louter voor het gemak links naar andere websites bevatten. Align is niet verantwoordelijk voor de privacy-methoden of de content van dergelijke andere websites, en de vermelding van links betekent niet dat we de informatie of de onderneming aanbevelen. Dit betekent dat als u via onze website naar een andere website gaat, wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen controle hebben over wat zij met uw informatie doen.

U kunt mogelijk ook uw informatie met andere websites delen, zoals sociale media. Misschien plaatsen wij een link zodat u dat gemakkelijk kunt doen, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor en we hebben geen controle over hun website of uw posts/uw gedeelde informatie. We adviseren u om het privacybeleid en de methoden voor informatieverzameling van deze andere websites en sociale media te lezen.

Marketing en Geen contact

We kunnen u af en toe informatie over ons sturen als u ons (indien nodig) daarvoor toestemming hebt gegeven.

Align biedt u de gelegenheid om te vragen om stopzetting van elektronische communicaties van Align of onze partners, door uw toestemming in te trekken Als u geen communicaties van ons wilt ontvangen, zeg dat dan tegen ons wanneer we uw informatie verzamelen of schrijf ons op elk gewenst moment via remove@aligntech.com en vergeet dan niet uw land te vermelden. U kunt ook de handige afmeldfunctie in onze e-mails gebruiken. We vragen u ons even de tijd te geven om uw verzoek te verwerken,

Vergeet niet dat dit intrekken van uw toestemming niet geldt voor de noodzakelijk communicaties, zoals reacties op een verzoek om informatie, en dat deze vervalt als u later informatie aan ons vraagt, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven.

Sociale media

Door gebruiker gegenereerde content. Als u Facebook, Twitter of andere sociale media gebruikt met openbare accountinstellingen en u een hash-tag gebruikt voor een van onze openbare acties, zoals #unbraceyoursmile, of één die onze productnaam gebruikt, zoals #invisalign, #invisalignteen, of #invisalignTalk, dan kunnen we uw review van onze producten uit de sociale media halen en op onze sites posten. Dit doen we omdat we dan uw mening over onze producten kunnen delen met de bezoekers van onze sites. Voordat uw opmerkingen op onze sites worden gepost, bekijken we deze eerst. Gebruik deze hash-tags niet als u niet wilt dat uw reviews op onze sites beschikbaar komen.

Door op openbare sociale media content te posten of op andere wijze beschikbaar te stellen over uw ervaring met Invisalign en als u “ja” zegt als we om uw toestemming vragen om deze content ook op onze eigen kanalen te posten zoals Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), Google+ (http://google.com/+Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign & http://youtube.com/invisalignteen), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign & http://instagram.com/invisalignteen) Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/) en andere, dan bevestigt en verklaart u dat u dertien (13) jaar of ouder bent en dat u akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen die op onze pagina op die websites zijn vermeld.

Als een vader/moeder/voogd of iemand anders door een gebruiker gegenereerde content tegenkomt die is verzameld bij iemand onder de leeftijd van dertien (13) jaar, mail ons dan op InvisalignTakedown@GoldPR.com.

Internationale gegevensoverdracht

Align is over de hele wereld actief en wij kunnen daarom uw persoonlijke informatie verzenden naar andere landen waar Align opereert, inclusief andere landen dan uw land van vestiging. Uw persoonlijke informatie kan ook worden opgeslagen op servers die zich buiten uw land van vestiging bevinden. We blijven uw informatie echter beschermen conform deze privacyverklaring en onze bindende bedrijfsregels.

Naast onze toezeggingen in deze privacyverklaring heeft Align een programma met bindende bedrijfsregels (BCR) opgezet, waarin de aanpak van Align van de bescherming en het beheer van persoonlijke informatie over de hele wereld is vastgelegd. Ons BCR-beleid kunt u openen via de link in de vorige alinea.

Wanneer we uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte verzenden naar onze serviceproviders en partners, doen we dat op basis van de standaard door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele clausule (de bindende bedrijfsregels van Align) of het Privacy Shield.

Beveiliging

Onze sites zijn voorzien van de van toepassing zijnde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die gehanteerd worden om te streven naar bescherming tegen vernietiging, verlies, misbruik en wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang tot de informatie in ons beheer. Onze online platforms, zoals de Invisalign Doctor Site, past via HTTPS beveiligde verzending toe op patiëntgegevens (inclusief persoonlijke gegevens). Deze platforms gebruiken klantenaccounts en zijn niet beschikbaar voor het publiek.

Uw rechten

Als u rechten hebt betreffende toegang, bekendmaking, wijziging of verwijdering (zoals door de geldende wet wordt bepaald), kunt u contact met ons opnemen via het hieronder vermelde adres of via e-mail.

In Californië mogen mensen bijvoorbeeld éénmaal per kalenderjaar een lijst vragen van onze bekendmakingen aan derden voor hun directe marketing activiteiten. Het is niet onze gewoonte om persoonlijke informatie aan andere bedrijven te verkopen of te leasen voor hun directe marketing.

In verband met Align-bedrijven in Europa kunnen mensen contact met ons opnemen over hun rechten om:

 • uw medische dossiers in te zien, te corrigeren, te actualiseren of op uw verzoek te vernietigen
 • te protesteren tegen de verwerking van hun persoonlijke informatie, ons te vragen om beperking van de verwerking van hun persoonlijke informatie of om overdraagbaarheid daarvan te verzoeken
 • af te zien van marketing communicaties die we u af en toe sturen. U kunt dit recht uitoefenen door op de link voor “unsubscribe” of “opt-out” (afmelden of afzien van) te klikken in de marketing e-mails die we u sturen. Om af te zien van andere vormen van marketing (zoals marketing via de post of telemarketing), vragen we u contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.
 • uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, als we uw persoonlijke informatie met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt. Het intrekken van uw toestemming heeft geen effect op de wettigheid van alles wat we hebben verwerkt voordat u zich terugtrok, en ook niet op de verwerking van uw persoonlijke informatie op basis van wettelijk toegestane verwerking op een andere legitieme grondslag dan toestemming.
 • een klacht in te dienen bij onze lokale autoriteiten voor gegevensbescherming over de persoonlijke informatie van u die wij verzamelen en gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke instantie voor gegevensbescherming.

In Singapore kunt u ons over het algemeen verzoeken u informatie te geven over de manieren waarop uw persoonlijke informatie die wij in ons bezit of in beheer hebben (mogelijk) door ons is gebruikt of bekendgemaakt in het jaar voor de datum van dat verzoek. Op elk inzageverzoek kunnen kosten van toepassing zijn om te voldoen aan onze kosten voor de verschaffing van details van de persoonlijke informatie die wij van u hebben, en we brengen u op de hoogte van dergelijke kosten wanneer wij uw inzageverzoek ontvangen.

Dit zijn slechts voorbeelden en uw specifieke rechten zijn hier mogelijk niet als voorbeeld vermeld.

Updates

Mogelijk werken we deze verklaring af en toe bij. Als dat het geval is, vermelden we de datum van de laatste update aan het begin van de verklaring. De kennisgeving van een dergelijke update en/of wijziging vindt u op onze sites en indien wettelijk vereist, krijgt u deze rechtstreeks. We dringen erop aan dat u periodiek deze verklaring doorneemt zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Als u niet akkoord gaat met deze veranderingen, dient u de sites verder niet te gebruiken.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, de methoden van onze website, uw informatie, uw rechten in verband met uw informatie, of uw ervaringen met onze website, neem dan contact op met:

Global Headquarters

Align Technology, Inc.
Attention: Privacy Office
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
Privacy@aligntech.com

Europees hoofdkantoor

Align Technology Switzerland GmbH
Attention: Privacy Office
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Switzerland
Privacy@aligntech.com

U kunt ook contact opnemen met de plaatselijke Align-entiteit die verantwoordelijk is voor het gebruik van uw informatie. Details hiervan vindt u hier.